În urma declarațiilor fostului director al SGU Ploiești, Dan Ioniță, în prezent consilierul primarului Adrian Dobre, prin care acuză că actualul director nu a depus un plan de management care să fie aprobat în termen de 90 de zile de la depunere, prin urmare Consiliul de Administrație avea obligația, conform legii, să numească noi directori general, adjunct și economic, dar și faptul că anumiți angajați au luat avans de decontare, dar ulterior nu au depus facturi pentru acele sume, ci au returnat banii, ca și cum s-ar fi împrumutat de bani de la SGU, directorul SGU Ploiești, Donald Constantin, a reacționat printr-un comunicat de presă postat pe pagina de facebook a societății.

13618223_1376977772318821_1952838801_n

Punct de vedere cu privire la declarația „Inspectorului de specialitate”, Dan Ioniță

„În urma declaraţiei Inspectorului de specialitate, Dan Ioniţă, precizez faptul că nu ştiu de unde dumnealui acuză că s-au cheltuit bani “aiurea”, pentru că, până la această oră, nu am avut niciun dialog cu dumnealui, deşi este consilierul primarului. Am înţeles că umblă noaptea prin cimitire cu maşini care sunt dubioase, vine în control după ora 16.00, deci după finalizarea programului de lucru, cheamă angajaţi din conducerea SGU Ploieşti după bunul său plac, tratând societatea că pe propria sa jucărie. Îi atrag atenţia, pe această cale, că orice faptă neconformă cu prevederile legale va fi semnalata instituţiilor abilitate.

În altă oridne de idei , singura situaţie dezastruoasă pe care o cunosc, înregistrată la S.C. S.G.U. Ploieşti S.R.L, a fost cea din momentul preluării de către mine a managementului societăţii şi aceasta reiese din raportul Curţii de Conturi – Camera de Conturi Prahova, în care se precizează că societatea a executat lucrări fără comandă şi nedecontate, până la acest moment, în suma de 70 miliarde lei vechi, în timpul mandatului său (lucrări efectuate fără comandă din partea R.A.S.P. în urma comenzilor verbale ale primarului).

Ştiu că dl. Dan Ioniţă îşi doreşte foarte mult această funcţie de director general la S.C. S.G.U Ploieşti S.R.L, în condiţiile în care, în timpul mandatului său, în cadrul societăţii pe care o manageria, salariaţii, din punct de vedere al veniturilor, erau “muritori de foame”, iar dumnealui la momentul plecării avea în cont suma de 70.000 lei, reprezentând prima pentru aşa-zisa îndeplinire a indicatorului de performanţă, deşi constatările Curţii de Conturi- Camera de Conturi Prahova au fost cele mai sus menţionate.

Mai aduc la cunoştinţă publică faptul că societatea a fost obligată, pe mandatul meu, la plata sumei de 16 miliarde lei vechi, din care accesorii 5 miliarde lei vechi, reprezentând hrană caldă pentru salariaţi, acordată în bani, în condiţiile în care era în vigoare legea prin care bugetarii nu puteau beneficia decât de salariul de bază şi acela redus cu 25 %.

În februarie 2010, domnul Dan Ioniţă a supus spre aprobare Consiliului Local un contract colectiv de muncă care prevedea acordarea unui echivalent bănesc reprezentând masă caldă pentru slariații instituţiei deşi la acel moment, intrase în vigoare modificarea legii salarizării funcţionarilor publici care interzicea acordarea acestora.

Domnul Dan Ioniţă a afirmat că societatea nu justifică decontarea pe Spaţii Verzi şi lucrări de “vopsitorie” domeniul public, în perioada ianuarie – iunie 2016, a sumei de 9.000.000 lei, ceea ce reprezintă 1,5 mil. lei/lună (neomiţând faptul că în această perioadă preţurile au crescut, inclusiv salariile angajaţilor), în condiţiile în care decontările faţă de Primăria municipiului Ploieşti, pe perioada mandatului dumnealui, ajungeau şi până la 2,6 mil. lei / luna, neavând la bază o fundamentare economică reală. De aici, reiese clar faptul că se fură Primăria Municipiului Ploieşti din banul public.

Nici până la această dată, nu s-a rezolvat problema capitalului social al societăţii, pentru că la reorganizare nu s-a procedat conform Legii nr. 31/1990, privind aportul în natură la S.R.L, societatea fiind obligată de Curtea de Conturi – Camera de Conturi a Prahova la plata sumei de 70.000 lei, reprezentând contravaloarea utilizării acestori bunuri de către societate pe perioada 2010 şi până la data controlului Camerei de Conturi Prahova (2013).

Nu ştiu ce s-a întâmplat la reorganizare cu profitul ADPP, în suma de 140 miliarde lei vechi (prezenţi în balanţă de închidere a ADPP), acesta nefiind evidenţiat la preluarea reorganizării, nici la S.G.U, nici la Primăria municipiului Ploieşti, fapt constatat şi de Auditul Public Extern, contractat în vederea auditării situaţiilor financiare ale societăţii aferente exerciţiului financiar 2015.

În ceea ce priveşte acordarea de avansuri spre decontare salariaţilor societăţii, în condiţiile în care acestea nu se justifică de cel care le-a luat, se procedează conform legii, în sensul că se calculează dobânzi penalizatoare la aceste sume.

Fac precizarea că, în calitate de manager al societăţii, în condiţiile în care contractul de mandat este un contract comercial între mine şi Consiliul de Administraţie, răspund numai în faţa acestuia pentru neîndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, consilierul primarului având ca atribuţii monitorizarea în teren a activităţii S.C. S.G.U. Ploieşti S.R.L prin R.A.S.P şi propuneri către Primarul municipiului Ploieşti în vederea îmbunatăţirii activităţii, dacă este cazul.

Pe această cale, vreau să mulţumesc Primarului municipiului Ploieşti şi Consiliului de Administraţie pentru că au analizat şi au realizat situaţia reală a societăţii, din înscrisuri, şi nu din bârfe la colţ de stradă, dar şi pentru prelungirea contractului de mandat, în cadrul societăţii SGU Ploieşti, pentru încă 4 ani.

Inchiei prin a preciza faptul că în activitatea mea ca manager al S.G.U. Ploieşti S.R.L. am avut în vedere, în permanenţă, grijă faţă de angajaţi şi stimularea acestora pentru activitatea depusă în cadrul societăţii şi voi continua procesul de reorganizare al acesteia numai pe criterii de eficienţă şi profesionalism.” – a declarat Donald Constantin, directorul SGU Ploiești”

https://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2016/04/13046061_1199995306685079_850396461_n.jpghttps://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2016/04/13046061_1199995306685079_850396461_n-150x150.jpgstiriphpoliticÎn urma declarațiilor fostului director al SGU Ploiești, Dan Ioniță, în prezent consilierul primarului Adrian Dobre, prin care acuză că actualul director nu a depus un plan de management care să fie aprobat în termen de 90 de zile de la depunere, prin urmare Consiliul de Administrație avea obligația,...