Ministerul Educaţiei a anunţat organizarea simulării examenului naţional de Bacalaureat 2018 în perioada 19 – 22 martie pentru elevii de clasele a XI-a şi a XII-a. Probele vor fi susţinute la limba şi literatura română, proba obligatorie de profil şi una la alegere a profilului.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens.

MEN mai precizează că “obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-iulie”.

Iată mai jos calendarul bacalaureatului 2018:

12-13 februarie – proba de limba şi literatură română oral

14-15 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

16, 19, 20 februarie – evaluarea competenţelor digitale

21-22 februarie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Bacalaureatul 2018 se va susține în felul următor:

25 iunie – limba şi literatura română scris

26 iunie – limba si literatura maternă

27 iunie – proba obligatorie a profilului

28 iunie – proba la alegere a profilului

4 iulie – afişarea primelor rezultate la bacalaureat 2018 şi depunerea contestaţiilor

5-8 iulie – soluţionarea contestaţiilor

9 iulie – afişarea rezultatelor finale

https://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2018/03/646x404.jpghttps://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2018/03/646x404-150x150.jpgstiriphhomeBacalaureat 2018,educație,elevi,examene,rezultate,școalăMinisterul Educaţiei a anunţat organizarea simulării examenului naţional de Bacalaureat 2018 în perioada 19 - 22 martie pentru elevii de clasele a XI-a şi a XII-a. Probele vor fi susţinute la limba şi literatura română, proba obligatorie de profil şi una la alegere a profilului. Evaluarea lucrărilor va fi realizată,...